Algemene voorwaarden

Coldless is in Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda onder de naam “Coldless onder nummer81120796, gevestigd in de Pastoor van Eekelenstraat 9 te Bergen op Zoom, hierna te noemen Coldless.

1.Algemeen

1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelendoor Coldless.

1.2Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering en betalingsvoorwaarden akkord gaat. Coldless behoudt zicht het recht voor haar leverings en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3Coldless garandeert dat het geleverde producht voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Klachten over de staat waarin de produchten zijn ontvangen, moeten binnen 2 werkdagen na levering aan Coldless worden ingediend.Dit kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar info@coldless.nl

2. Levering

2.1Levering vindt plaats zolang de vooraad strekt.

2.2Alle op dewebshop genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.3Verzendkosten binnen Nederland en Belgie zijn gratis

3. Prijzen

3.1Prijzen kunnen wordenverhoogdalswettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21%BTW, exclusief eventuele belastingen of andere heffingen.

4.Gegevensbeheer

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Coldless dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Coldless. Coldless houdt zich aan de Wet Personsregistratie en zal uw gegevens NIET verstrekken aan derden.

4.2Coldles respecteert de privacy van de gebruikers van de Webschop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonijke gegevens.5. Retour

5. Retour

5.1Retourkosten zijn voor rekening van de koper.

5.2Om in aanmerking te komen voor ruilen of retoureren van produchten, moeten de ongebruikte artikelen onbeschadigd, ongedragen,zonder geur en make-up, ongewassen worden gelevert met originele nog aanzittend hanglebel,in originele verpakking.

5.3Retoureren binnen 8 dagen met ingevulde reutour formulier .

6. Aansprakelijkheid

6.1Coldless is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan productdoor verkeerd openen vande verpakking.

7. Portretrecht

7.1 Alle foto’shebben portret recht. De foto’s en filmpjes mogen alleen gebruikt worden door Coldless. De foto’s mogen alleen gebruikt worden als er toestemming is gegeven door Coldless. Indien de foto’sen/of filmpjes toch worden gebruikt dan zal dit in rekening worden gebracht.